Soukromá mateřská škola Beránek

ŠVP - Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je nám vždy prima!

Vzdělávací program mateřské školy je rozdělen do 4 tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie a vzájemných vztahů mezi dětmi.

1. tematický okruh: PODZIM

Tematický okruh „Podzim“ je složen z několika podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých – rodiny, k těm, které zatím nezná. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, děti vnímají barvy, které vidí kolem sebe.

Podtémata:

 • Nová školka, noví kamarádi
 • Do školičky chodím rád, pravidla se učím znát
 • Co nám dala zahrádka
 • Barevný podzim
 • Za zvířátky do lesa
 • Vyleť draku až do mraků
 • Život ve městě aneb na silnici pozor dáme
 • Ve zdravém těle zdravý duch

Cíl: Usnadnit dítěti přechod z rodiny do kolektivu MŠ. Získat pocit jistoty v neznámém prostředí a rozvíjet komunikační schopnosti jak s vrstevníky, tak s dospělými. Pro zajištění těchto cílů je nezbytné úzké propojení rodiny a školy. Seznamovat děti také se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám.

2. tematický okruh: ZIMA

Tematický okruh „Zima“ obsahuje podtémata, která se zabývají především přípravou na zimní svátky – Mikuláš a Vánoce a také nově přicházejícímu ročnímu období - zimě a změnám v přírodě.

Podtémata:

 • My se čerta nebojíme
 • Vánoční čas
 • Přišla paní Zima
 • Zvířátka v zimě
 • Zimní sporty
 • Moje tělo a péče o zdraví
 • Čím budu
 • Veselý masopust

Cíl: Osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových zvycích a tradici vánočních svátků. Objevit možnosti pomoci přírodě v zimě. Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví v zimních měsících.

3. tematický okruh: JARO

Tematický okruh „Jaro“ je rozdělen do podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě, přípravu na velikonoční svátky, důležitost práce s knihou prostřednictvím pohádek.

Podtémata:

 • Jaro ťuká na vrátka
 • Knížka je můj kamarák
 • Na tom našem dvorku
 • Malované Velikonoce
 • Já a moje rodina
 • Co se sluší a co ne
 • Z pohádky do pohádky
 • Co se děje na louce a na zahradě

Cíl: Přizpůsobovat se podmínkám prostředí a jeho změnám. Objevovat a prožívat krásy tradic a lidových zvyků. Rozlišovat společensky nežádoucí chování.

4. tematický okruh: LÉTO

Tematický okruh „Léto“ obsahuje podtémata, která vyjadřují radost z letního období, umožňují nám poznávat nejbližší okolí, ale i země vzdálené.

Podtémata:

 • Léto už je tu!
 • Hurá, prázdniny!
 • Děti celého světa (Praha - město, kde žijeme, Putování po ČR, Toulky Evropou, Na skok do Afriky, Na divokém západě, Na návštěvě u Eskymáků, Život pod mořem, Po stopách faraonů, Hurá k protinožcům!)

Cíl: Získávat poznatky o své zemi a o existenci jiných národů a kultur. Vyjádřit a zhodnotit prožitky z dovolené.