Soukromá mateřská škola Beránek

Odpolední zájmové aktivity

V zimním období (tj. od října do dubna) probíhají v MŠ každý den cca od 15:15 do 16:00 odpolední zájmové aktivity (kroužky).

V letním období je upřednostěn odpolední pobyt venku. 

Tyto zájmové aktivity jsou v ceně školného

 • pondělí: Hrátky s angličtinou - prvotní seznámení s cizím jazykem, které je vedeno zábavnou formou, cílem je uvědomění si odlišných jazyků mezi lidmi a pochopení, proč nám někteří naši kamarádi nerozumí (MŠ navštěvují i děti s odlišným mateřským jazykem)
   
 • úterý: Šikulka - činnosti tvořivého charakteru na rozvoj zručnosti a jemné motoriky, poznávání různých materiálů
   
 • středa: Zpěváček - aktivity zaměřené na seznámení s hudbou, základními hudebními nástroji, zpívání s pohybem
   
 • čtvrtek: Brousek pro tvůj jazýček - dechová cvičení, uvolňování mluvidel, jazyková cvičení zaměřená na zdokonalování výslovnosti
   
 • pátek: Hejbásek - pohybové aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky a koordinaci těla, cílem je utváření kladného vztahu k pohybu od nejútlejšího věku