Soukromá mateřská škola Beránek

Program Chytrý školáček

Mateřskou školu Beránek navštěvuji i děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, tzn. že v září nastoupí do 1. třídy. Tyto děti jsou na nástup do základní školy intenzivně připravovány. 

Jak probíhá v

 • 5-6 leté děti jsou zařazeny do "Zelené třídy" mezi starší děti, kde nejsou 2 leté, ani 3 leté děti
 • v ranních výchovně vzdělávacích činnostech dostávají náročnější úkoly než děti mladší
 • předškolní děti v MŠ nespí ani neodpočívají
 • každý den od 12:30 do 13:30 probíhá program: "Chytrý školáček", kde děti ve skupince 6-8 dětí plní zadané úkoly
 • každý předškoláček si vede své portfolio, kde si zakládá své vypracované pracovní listy a výtvarné práce, toto portfolio si děti nosí domů na ukázku rodičům cca 1x za 3 týdny
 • v rámci celodenního školného se předškoláci účastní odpoledních zájmových kroužků (Hrátky s angličtinou, Šikulka, Zpěváček, Brousek pro tvůj jazýček, Zpěváček)

Co je náplní

 • čtení klasických pohádek a jejich převypravování
 • čtení příběhů, bajek, poslech audio pohádek a jejich rozbor
 • pracovní listy z různých oblastí (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, sluchová analýza, zdokonalování řeci a slovní zásoby, rozvoj logického myšlení, poznávání světa kolem nás)
 • práce s konstruktivními stavebnicemi (Lego Classic, Kapla, Clickformers aj.)
 • zdokonalování jemné motoriky
 • hraní společenských her