Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek

Výuka angličtiny

Výuka probíhá v menší skupince o maximálním počtu 10 dětí dle vlastního školního vzdělávacího programu formou her, které jsou pro děti zábavné a přirozené a je zařazována každý den v několika blocích. Je kladen důraz na pestrý program plný aktivit, které rozvíjejí všechny stránky osobnosti. Děti se učí různé písničky a říkanky, účastní se pohybových her, výtvarných nebo dramatických aktivit.  Učitelka užívá jednoduchých pokynů, které si děti brzy osvojí.

Mateřská škola Beránek
Jídelníček Mateřské školy BeránekPřihláška do Mateřské školy BeránekKontakty Mateřské školy Beránek