Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program mateřské školy je rozdělen do šesti tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie a vzájemných vztahů mezi dětmi.

 1. tematický okruh: Tady jsem doma


  Tematický okruh „Tady jsem doma“ je složen ze 7 podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých – rodiny, k těm, které zatím nezná.

  Podtémata:
  - Noví kamarádi ve školce
  - Naše maminka má miminko
  - Moje rodina
  - Hádej, kdo jsem
  - Co dělám celý den a celý rok
  - Věci kolem nás
  - Čím cestujeme

  Cíl: Usnadnit dítěti přechod z rodiny do kolektivu MŠ. Získat pocit jistoty v neznámém prostředí a rozvíjet komunikační schopnosti jak s vrstevníky, tak s dospělými. Pro zajištění těchto cílů je nezbytné úzké propojení rodiny a školy.
   
 2. tematický okruh: HRAJEME SI S PODZIMEM


  Tematický okruh „Hrajeme si s podzimem“ má 3 podtémata. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, děti vnímají barvy, které vidí kolem sebe.

  Podtémata:
  - Sklízíme plody podzimu
  - Když padá listí
  - Zvířátka ve volné přírodě

  Cíl: Seznamovat děti průběžně se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám.
   
 3. tematický okruh: PŘIŠLA PANÍ ZIMA


  Tematický okruh „Přišla paní Zima“ obsahuje 4 podtémata, která se zabývají především přípravou na zimní svátky – Mikuláš a Vánoce. K nácviku vánoční besídky děti motivuje možnost předvedení svých dovedností rodičům.

  Podtémata:
  - Mikuláš naděluje
  - Vánoční překvapení
  - Hry a sporty
  - Karneval

  Cíl: Osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových zvycích a tradici vánočních svátků. Objevit možnosti pomoci přírodě v zimě. Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví v zimních měsících.
   
 4. tematický okruh: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO


  Tematický okruh „Poznávám své tělo“ obsahuje 4 podtémata, která jsou průběžně zařazována ve všech blocích po celý školní rok.

  Podtémata:
  - Když kamarád stůně
  - Moje tělo
  - Svět smyslů
  - Jíme zdravě

  Cíl: Poznávat své tělo a uvědomovat si důležitost pohybu pro naše zdraví. Uplatňovat základní hygienické návyky.
   
 5. tematický okruh: JAK SE RODÍ JARO


  Tematický okruh „Jak se rodí jaro“ je rozdělen do pěti podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě.

  Podtémata:
  - Jaro v trávě a na zahradě
  - Zvířata a jejich mláďata
  - Svátky jara
  - Kdo žije v potoce a rybníku
  - Návštěva ZOO

  Cíl: Přizpůsobovat se podmínkám prostředí a jeho změnám. Objevovat a prožívat krásy tradic a lidových zvyků.
   
 6. tematický okruh: LETNÍ RADOVÁNKY


  Tematický okruh „Letní radovánky“ obsahuje 3 podtémata, která vyjadřují radost z letního období, umožňují nám poznávat nejbližší okolí, ale i země vzdálené.

  Podtémata:
  - Děti celého světa
  - Hurá, prázdniny!
  - Dobrodružství s Ferdou mravencem

  Cíl: Získávat poznatky o své zemi a o existenci jiných národů a kultur. Vyjádřit a zhodnotit prožitky z dovolené. Rozlišovat společensky nežádoucí chování. 
Mateřská škola Beránek
Jídelníček Mateřské školy BeránekPřihláška do Mateřské školy BeránekKontakty Mateřské školy Beránek