Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek

ŠVP - "Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je nám vždy prima!"

Vzdělávací program mateřské školy je rozdělen do 4 tematických okruhů, které jsou integrovanými bloky dílčích podtémat. Okruhy vycházejí z ročních období, mravní výchovy, péče o zdraví, ekologie a vzájemných vztahů mezi dětmi.

 

1. tematický okruh: PODZIM

Tematický okruh „Podzim“ je složen z několika podtémat, která pozvolna rozvíjí obzor dítěte od věcí jemu důvěrně známých – rodiny, k těm, které zatím nezná. Podzim svou barevností inspiruje především k výtvarným činnostem, děti vnímají barvy, které vidí kolem sebe.

Podtémata:

 - Nová školka, noví kamarádi

- Do školičky chodím rád, pravidla se učím znát

- Co nám dala zahrádka

- Barevný podzim

- Za zvířátky do lesa

- Vyleť draku až do mraků

- Život ve městě aneb na silnici pozor dáme

- Ve zdravém těle zdravý duch

Cíl: Usnadnit dítěti přechod z rodiny do kolektivu MŠ. Získat pocit jistoty v neznámém prostředí a rozvíjet komunikační schopnosti jak s vrstevníky, tak s dospělými. Pro zajištění těchto cílů je nezbytné úzké propojení rodiny a školy. Seznamovat děti také se změnami v přírodě a s podzimní sklizní plodů. Přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám.

 

2. tematický okruh: ZIMA

Tematický okruh „Zima“ obsahuje podtémata, která se zabývají především přípravou na zimní svátky – Mikuláš a Vánoce a také nově přicházejícímu ročnímu období - zimě a změnám v přírodě.

Podtémata:

- My se čerta nebojíme

- Vánoční čas

- Přišla paní Zima

- Zvířátka v zimě

- Zimní sporty

- Moje tělo a péče o zdraví

- Čím budu

- Veselý masopust

Cíl: Osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových zvycích a tradici vánočních svátků. Objevit možnosti pomoci přírodě v zimě. Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví v zimních měsících.

 

3. tematický okruh: JARO

Tematický okruh „Jaro“ je rozdělen do podtémat, která ukazují krásy zrození života v přírodě, přípravu na velikonoční svátky, důležitost práce s knihou prostřednictvím pohádek.

Podtémata:

- Jaro ťuká na vrátka

- Knížka je můj kamarák

- Na tom našem dvorku

- Malované Velikonoce

- Já a moje rodina

- Co se sluší a co ne

- Z pohádky do pohádky

- Co se děje na louce a na zahradě

Cíl: Přizpůsobovat se podmínkám prostředí a jeho změnám. Objevovat a prožívat krásy tradic a lidových zvyků. Rozlišovat společensky nežádoucí chování.

 

4. tematický okruh: LÉTO

Tematický okruh „Léto“ obsahuje podtémata, která vyjadřují radost z letního období, umožňují nám poznávat nejbližší okolí, ale i země vzdálené.

Podtémata:

- Léto už je tu!

- Hurá, prázdniny!

- Děti celého světa (Praha - město, kde žijeme, Putování po ČR, Toulky Evropou, Na skok do Afriky, Na divokém západě, Na návštěvě u Eskymáků, Život pod mořem, Po stopách faraonů, Hurá k protinožcům!)

Cíl: Získávat poznatky o své zemi a o existenci jiných národů a kultur. Vyjádřit a zhodnotit prožitky z dovolené.  

Mateřská škola Beránek
Jídelníček Mateřské školy BeránekPřihláška do Mateřské školy BeránekKontakty Mateřské školy Beránek