Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek

Odpolední zájmové aktivity

V zimním období (tj. od listopadu do března) probíhají v MŠ každý den od 15:15 do 16:00 odpolední zájmové aktivity (kroužky). Jsou v ceně školného.

Tyto zájmové aktivity jsou v ceně školného:

 • pondělí: Hrátky s angličtinou - prvotní seznámení s cizím jazykem, které je vedeno zábavnou formou, cílem je uvědomění si odlišných jazyků mezi lidmi a pochopení, proč nám někteří naši kamarádi nerozumí (MŠ navštěvují i děti s odlišným mateřským jazykem)
   
 • úterý: Šikulka - činnosti tvořivého charakteru na rozvoj zručnosti a jemné motoriky, poznávání různých materiálů
 • středa: Hejbásek - pohybové aktivity zaměřené na rozvoj hrubé motoriky a koordinaci těla, cílem je utváření kladného vztahu k pohybu od nejútlejšího věku
   
 • čtvrtek: Brousek pro tvůj jazýček - dechová cvičení, uvolňování mluvidel, jazyková cvičení zaměřená na zdokonalování výslovnosti
   
 • pátek: Zpěváček - aktivity zaměřené na seznámení s hudbou, základními hudebními nástroji, zpívání s pohybem
 
Mateřská škola Beránek
Jídelníček Mateřské školy BeránekPřihláška do Mateřské školy BeránekKontakty Mateřské školy Beránek