Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek Mateřská škola Beránek

Vzdělávání a výuka

Vzdělávání probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti.

Při výuce jsou děti rozděleny do dvou skupin podle věku, rozumových schopností a úrovně jazykového projevu.

Více informací o vzdělávacích oblastech naleznete v záložce Školní vzdělávací program.

Mateřská škola Beránek
Jídelníček Mateřské školy BeránekPřihláška do Mateřské školy BeránekKontakty Mateřské školy Beránek